Mizuhasou

Tọa lạc tại Hiroshima, Miyajima là một hòn đảo chỉ định là một di sản văn hóa thế giới. Từ xa xưa, đảo Miyajima đã được gọi là hòn đảo của thần, vì Mt.misen được coi là một vị thần riêng của mình. Do đó nhiều đền thờ và đền thờ nằm ​​trên Miyajima, chẳng hạn như, Đền Itsukushima, Otorii Gate, Đền Daishoin, Daiganji và như vậy. Miyajima cũng có một sự phong phú của thiên nhiên tươi đẹp với rừng sâu núi Misen.